• http://m.yabaojie.com/725471/245704.html
 • http://m.yabaojie.com/4134/990247.html
 • http://m.yabaojie.com/611623/238303.html
 • http://m.yabaojie.com/297753/132299.html
 • http://m.yabaojie.com/51763/871933.html
 • http://m.yabaojie.com/267398/615910.html
 • http://m.yabaojie.com/963184/917818.html
 • http://m.yabaojie.com/304685/902159.html
 • http://m.yabaojie.com/85071/682744.html
 • http://m.yabaojie.com/503762/427916.html
 • http://m.yabaojie.com/662799/464434.html
 • http://m.yabaojie.com/127741/994770.html
 • http://m.yabaojie.com/120734/435566.html
 • http://m.yabaojie.com/239692/909488.html
 • http://m.yabaojie.com/263761/15951.html
 • http://m.yabaojie.com/638822/476771.html
 • http://m.yabaojie.com/392293/510927.html
 • http://m.yabaojie.com/6732/705803.html
 • http://m.yabaojie.com/673607/183567.html
 • http://m.yabaojie.com/23390/504438.html
 • http://m.yabaojie.com/401696/752173.html
 • http://m.yabaojie.com/144278/459393.html
 • http://m.yabaojie.com/364618/283700.html
 • http://m.yabaojie.com/5264/67896.html
 • http://m.yabaojie.com/653435/491109.html
 • http://m.yabaojie.com/861709/249311.html
 • http://m.yabaojie.com/671769/70085.html
 • http://m.yabaojie.com/3710/907325.html
 • http://m.yabaojie.com/72489/259124.html
 • http://m.yabaojie.com/826122/628956.html
 • http://m.yabaojie.com/578995/219672.html
 • http://m.yabaojie.com/258667/529305.html
 • http://m.yabaojie.com/12781/807258.html
 • http://m.yabaojie.com/386290/421325.html
 • http://m.yabaojie.com/146766/861121.html
 • http://m.yabaojie.com/935514/215829.html
 • http://m.yabaojie.com/741243/657397.html
 • http://m.yabaojie.com/451227/927312.html
 • http://m.yabaojie.com/452389/54185.html
 • http://m.yabaojie.com/262485/741678.html
 • http://m.yabaojie.com/926380/919820.html
 • http://m.yabaojie.com/642296/674450.html
 • http://m.yabaojie.com/61121/116819.html
 • http://m.yabaojie.com/4757/510802.html
 • http://m.yabaojie.com/724181/43979.html
 • http://m.yabaojie.com/813306/91716.html
 • http://m.yabaojie.com/553368/302758.html
 • http://m.yabaojie.com/390685/386162.html
 • http://m.yabaojie.com/96820/365299.html
 • http://m.yabaojie.com/341475/209110.html
 • http://m.yabaojie.com/614357/929347.html
 • http://m.yabaojie.com/367143/163258.html
 • http://m.yabaojie.com/605703/46141.html
 • http://m.yabaojie.com/580717/809355.html
 • http://m.yabaojie.com/944204/93733.html
 • http://m.yabaojie.com/47450/786171.html
 • http://m.yabaojie.com/508967/668283.html
 • http://m.yabaojie.com/648108/450903.html
 • http://m.yabaojie.com/1293/352253.html
 • http://m.yabaojie.com/558209/110921.html
 • http://m.yabaojie.com/492754/133747.html
 • http://m.yabaojie.com/434410/91648.html
 • http://m.yabaojie.com/548399/938234.html
 • http://m.yabaojie.com/278290/829891.html
 • http://m.yabaojie.com/849148/687302.html
 • http://m.yabaojie.com/480614/670446.html
 • http://m.yabaojie.com/339953/654716.html
 • http://m.yabaojie.com/26127/222603.html
 • http://m.yabaojie.com/880731/113247.html
 • http://m.yabaojie.com/927706/604666.html
 • http://m.yabaojie.com/7021/576707.html
 • http://m.yabaojie.com/554208/983529.html
 • http://m.yabaojie.com/760575/953374.html
 • http://m.yabaojie.com/274855/947723.html
 • http://m.yabaojie.com/217348/49663.html
 • http://m.yabaojie.com/49666/84984.html
 • http://m.yabaojie.com/721339/720496.html
 • http://m.yabaojie.com/37125/84820.html
 • http://m.yabaojie.com/872648/63483.html
 • http://m.yabaojie.com/1575/705570.html
 • http://m.yabaojie.com/314970/27927.html
 • http://m.yabaojie.com/144564/498596.html
 • http://m.yabaojie.com/738198/576904.html
 • http://m.yabaojie.com/485228/32027.html
 • http://m.yabaojie.com/757178/234368.html
 • http://m.yabaojie.com/457111/295909.html
 • http://m.yabaojie.com/880534/557849.html
 • http://m.yabaojie.com/101399/100678.html
 • http://m.yabaojie.com/211223/762216.html
 • http://m.yabaojie.com/512804/2284.html
 • http://m.yabaojie.com/265754/297911.html
 • http://m.yabaojie.com/836651/707447.html
 • http://m.yabaojie.com/140918/619234.html
 • http://m.yabaojie.com/325140/518580.html
 • http://m.yabaojie.com/510164/864282.html
 • http://m.yabaojie.com/823641/20473.html
 • http://m.yabaojie.com/396816/55343.html
 • http://m.yabaojie.com/892546/730864.html
 • http://m.yabaojie.com/368538/755462.html
 • http://m.yabaojie.com/937877/256387.html
 • http://m.yabaojie.com/306121/535597.html
 • http://m.yabaojie.com/277694/39510.html
 • http://m.yabaojie.com/976713/930387.html
 • http://m.yabaojie.com/632405/783362.html
 • http://m.yabaojie.com/750332/710680.html
 • http://m.yabaojie.com/309288/896797.html
 • http://m.yabaojie.com/508448/379763.html
 • http://m.yabaojie.com/157130/508445.html
 • http://m.yabaojie.com/582236/936712.html
 • http://m.yabaojie.com/19991/856665.html
 • http://m.yabaojie.com/381962/183192.html
 • http://m.yabaojie.com/242215/754977.html
 • http://m.yabaojie.com/951250/342956.html
 • http://m.yabaojie.com/42644/9414.html
 • http://m.yabaojie.com/338991/978396.html
 • http://m.yabaojie.com/77530/5567.html
 • http://m.yabaojie.com/723660/913331.html
 • http://m.yabaojie.com/536476/16952.html
 • http://m.yabaojie.com/799739/282574.html
 • http://m.yabaojie.com/187643/150281.html
 • http://m.yabaojie.com/811751/29167.html
 • http://m.yabaojie.com/947404/463436.html
 • http://m.yabaojie.com/107635/461431.html
 • http://m.yabaojie.com/810586/126188.html
 • http://m.yabaojie.com/309321/699439.html
 • http://m.yabaojie.com/191167/384321.html
 • http://m.yabaojie.com/817635/175112.html
 • http://m.yabaojie.com/805259/798860.html
 • http://m.yabaojie.com/788317/856793.html
 • http://m.yabaojie.com/802420/959413.html
 • http://m.yabaojie.com/928191/408184.html
 • http://m.yabaojie.com/144761/978754.html
 • http://m.yabaojie.com/537586/96427.html
 • http://m.yabaojie.com/127192/570543.html
 • http://m.yabaojie.com/561379/435336.html
 • http://m.yabaojie.com/564260/799608.html
 • http://m.yabaojie.com/654594/203265.html
 • http://m.yabaojie.com/612388/927828.html
 • http://m.yabaojie.com/783240/940716.html
 • http://m.yabaojie.com/164662/363816.html
 • http://m.yabaojie.com/75515/432205.html
 • http://m.yabaojie.com/173990/599786.html
 • http://m.yabaojie.com/997568/463400.html
 • http://m.yabaojie.com/665805/378795.html
 • http://m.yabaojie.com/760256/473660.html
 • http://m.yabaojie.com/220515/180988.html
 • http://m.yabaojie.com/64392/34888.html
 • http://m.yabaojie.com/826122/500756.html
 • http://m.yabaojie.com/938234/967743.html
 • http://m.yabaojie.com/354563/264717.html
 • http://m.yabaojie.com/605256/795696.html
 • http://m.yabaojie.com/501868/247631.html
 • http://m.yabaojie.com/400923/463203.html
 • http://m.yabaojie.com/34618/427683.html
 • http://m.yabaojie.com/45695/718977.html
 • http://m.yabaojie.com/779866/770707.html
 • http://m.yabaojie.com/652789/365588.html
 • http://m.yabaojie.com/30322/417512.html
 • http://m.yabaojie.com/990841/62285.html
 • http://m.yabaojie.com/985803/346283.html
 • http://m.yabaojie.com/862874/861992.html
 • http://m.yabaojie.com/902240/848874.html
 • http://m.yabaojie.com/876286/181565.html
 • http://m.yabaojie.com/317418/474858.html
 • http://m.yabaojie.com/677206/906843.html
 • http://m.yabaojie.com/221644/23959.html
 • http://m.yabaojie.com/983995/377991.html
 • http://m.yabaojie.com/47306/723463.html
 • http://m.yabaojie.com/63910/588966.html
 • http://m.yabaojie.com/631452/866320.html
 • http://m.yabaojie.com/635164/98988.html
 • http://m.yabaojie.com/1176/615549.html
 • http://m.yabaojie.com/527417/637413.html
 • http://m.yabaojie.com/257716/41768.html
 • http://m.yabaojie.com/71749/8219.html
 • http://m.yabaojie.com/257430/647262.html
 • http://m.yabaojie.com/9146/330747.html
 • http://m.yabaojie.com/407150/600415.html
 • http://m.yabaojie.com/695993/214470.html
 • http://m.yabaojie.com/911571/949564.html
 • http://m.yabaojie.com/37835/255866.html
 • http://m.yabaojie.com/450301/679938.html
 • http://m.yabaojie.com/74176/651391.html
 • http://m.yabaojie.com/86229/679577.html
 • http://m.yabaojie.com/529541/919695.html
 • http://m.yabaojie.com/586138/542758.html
 • http://m.yabaojie.com/300452/102190.html
 • http://m.yabaojie.com/37193/671927.html
 • http://m.yabaojie.com/67989/628526.html
 • http://m.yabaojie.com/593322/2385.html
 • http://m.yabaojie.com/80417/834446.html
 • http://m.yabaojie.com/476577/153445.html
 • http://m.yabaojie.com/665877/384160.html
 • http://m.yabaojie.com/277644/184729.html
 • http://m.yabaojie.com/229366/583645.html
 • http://m.yabaojie.com/452228/767829.html
 • http://m.yabaojie.com/979597/81438.html
 • http://m.yabaojie.com/905329/260358.html
 • http://m.yabaojie.com/934874/644831.html
 • http://m.yabaojie.com/67712/554488.html
 • 喜报
  幻灯片
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  晃山通行证
  晃山搜索
  扫一扫关注一中
   
  新晃一中积极拓展办学空间

  新晃一中积极拓展办学空间

  2016年1月15日,教育部部长袁贵仁在2016年全国教育工作会议上作了主题讲话。在“牢牢把握提高教育质量的重点任务”中提到要“多种形式提高学生实践能力”。要求“各地学校要拓宽办学视野,拓展办学空间,

  全域旅游”视角下侗乡开发的思考(附游记)

  全域旅游”视角下侗乡开发的思考(附游记)

  “全域旅游”视角下侗乡[1]开发的思考新晃一中实践调查团队[2]摘要:随着我国进入大众旅游、自助游为主时代,全域旅游从此进入了人们的视线。全域旅游的发展为侗乡旅游发展带来了新的机遇,也面临着新的挑战。

  教育部宣布:从小学到高中将新增一门“必修课”

  教育部宣布:从小学到高中将新增一门“必修课”

  最近教育部发布了一则重要文件关于印发《中小学综合实践活动课程指导纲要》的通知教育部宣布:综合实践活动将成为国家义务教育和普通高中的必修课程与学科课程并列设置自小学一年级至高中三年级全面实施。这就意味着

  厉害了!中国“二十四节气”申遗成功 [复制链接]

  厉害了!中国“二十四节气”申遗成功 [复制链接]

  11月28日-12月2日,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第十一届常会在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非洲联盟会议中心召开。我国申报人类非物质文化遗产代表名录的项目“二十四节气”在本届常会

  汇报片视频:这里是读书的好地方

  汇报片视频:这里是读书的好地方

  关于2016年“湖南省园林式单位(小区)”拟命名名根据《湖南省住房和城乡建设厅关于印发〈湖南省园林式单位和园林式小区评选办法〉的通知》(湘建城〔2013〕268号)要求,我厅组织完成了对2016年“湖

  通知
      由于网站服务器搬迁至阿里巴巴,一级域名hhxhyz.com有时会不稳定,请使用稳定的二级域名hhxhyz.30edu.com访问
      注意:先报名,再晒课。
  微视频
  2017年迎接新生励志晚会

  高三备课组教学计划

  2019届高三语文复习计划 新晃一中高三语文备课组2019年高考复习备考已拉开序幕,为了保质保量完成我校2019届语文复习备考任务,全面促进我校2019年高考语文成绩的提高,力争在2018届的基础上有大突破,特制订本计划。一、指导思想依据新课标及考纲精神,结合我校学生实际,确定2019年复习备考的基本原则是:基础第一,效…

  《河中石兽》教学反思

  《河中石兽》教学反思吴华玲对于七年级的学生来说,学习文言文有一定的难度,教学时要先引起学生的学习兴趣,在此基础上再读课文,了解课文内容。多读,是学习文言文的好方法。第一步先读通,第二步读熟,“熟读百遍其义自见”,熟悉了课文之后,再逐字逐句的解释词语,让学生知道文言文的许多词义和现代文是有区别的,…

  新晃一中2018年下期高三文科数学备课组工作计划

  新晃一中2018年下期高三文科数学备课组工作计划杨胜文一、 指导思想贯彻学校教学教研工作计划,在学校和年级组的直接领导下,严格执行学校的各项教学教研制度和要求,认真完成各项工作任务。坚持以人为本,落实教学常规,精细过程管理,优化课堂教学,努力打造有效课堂,力争实现高效、智慧课堂。全组教师务必做到团结协…

  2018年下期数学教研组工作计划

  新晃一中2018年下期数学教研组工作计划新晃一中 毛翼1、基本情况:我校数学教研组共有32人,其中初中部5人,高中部27人。35岁以下教师9人,整体年龄较老化,但具有教学激情。二、指导思想:做实教学常规,深化课堂教学改革,追寻教学生态,提升教学质量是学校发展的永恒中心。牢固确立“素质为本,综合发展,质量第一”…

  高一英语备课组工作计划

  2018年下期高一英语备课组工作计划 刘庆洁新的一期开始了,为全面落实学校关于加强备课组建设的精神,以提高学校教学质量为目的,经过备课组全体成员的讨论,特制定如下计划:一、指导思想全面贯彻党的教育方针,面向全体学生,因材施教,探求新的教学模式,加强教改力度,注重团结协作,激发学生的英语学习兴趣,培养学…

  2018-2019年上期高二历史备课组工作计划

  2018-2019年上期高二历史备课组工作计划张 容一、指导思想:本学期以提高教学质量为生命线,以提高课堂教学效益为核心目标。备课组成员以集体备课为抓手,以自编导学案为手段,夯实基础,全面发展,开拓创新,不断提高课堂教学的高效性和可持续性,为今后的会考和高考作打下坚实的基础。二、工作目标:1、认真贯彻教育部…

  2018--2019学年高二第一学期物理备课组工作计划

  2017级高二物理第一学期备课组工作计划新晃一中 陈美珍一、基本情况分析高二年级共15个教学班,1、2班为文科普通班,3、4班为文科B班,5班为文科A班,14、15班分别为美特班和音特班;6、7、8班为理科普通班,9、10班为理科B班,11、12班为理科A班,13班为体特班。理科班学生的情况:有很大一部分同学学习较认真刻苦,有…

  高一下学期反思3

  本学期我负责1701,1705,1706,1714班的物理教学工作,其中1701班是文科的普通班,1705班是文科A班,1706是理科性质的普通班,1714班为美术特长班。三个普通班总体来讲,基础不扎实,学习习惯不好,很多方面都存在惰性,主动性比较差。1701班学习习惯比上学期进步明显,1714班退步明显,1705班学生学习习惯各方面很好。但…

  2018年下学期高一化学备课组计划

  一、 指导思想本学期,高一备课组将以落实“立德树人”根本教育任务为指导,认真学习研究《普通高中课程标准(2017版)》,培养和发展学生化学核心素养,依据学校《新晃一中教学常规管理细则》,在做实教学常规的同时,积极开展教学课题和专题研究,优化课堂教学,争取高质量实现本期教学目标。二、教学任务和目标(1)…

  2018年下期化学教研组计划

  2018年下期化学教研组工作计划一、基本情况分析:本期我校化学共有16位专职教师,师资的分配情况如下:高一有5位老师:姚凤英、杨 军、杨少铭、郭义梧、向柳娇高二有6位老师:谢兴亮、戴春丽、张峥嵘、徐东渊、杨 颖、范宏伟高三有4位老师:蒲昭果、吴宛芸、尹梦洁、易 行初三有1位老师:吴承勇组内教师的平均年龄略高于…

  教学反思之我见

  课后反思是当前最常见的反思,它能使教师有比较充裕的时空,对自己教学的得失进行较深入的思考和总结。教师不仅要对课堂的事件进行客观的描述,对事件的发生进行细致的分析,还要对相关问题提出研究方案。这样才能使教学经验理性化,以指导、改进以后的教学。下面谈谈对课后日记的反思:1.记“败笔”之处即使是成功的课…

  减数分裂教学反思

  在学考复习过程中我发现虽然才一学期的时间,但是“减数分裂”这一部分知识对学生来说仍然是一个难点,在原本基础知识就没有掌握的情况下,当碰到综合性题目时,特别是与有丝分裂相比较时,他们就不知所以然,不知该从哪里下手,但是学考对这一内容的考查是一个重点。下面我就复习中遇到的疑难点再简单梳理一下:1.在对减…

  政治组成员简介

  政治组成员简介1、舒灵丽简介。舒灵丽,中共党员,湖南新晃人,2016年毕业于吉首大学。现任初中部政治教师。作为一名青年教师,我将树立终身学习的观念,不断提升自己的师德素养,学习补充专业知识,提高自己的

  2018下期政治教研组教研会

  时间:2018年9月17日 地点:图书馆3楼政治教研办公室 人员:全体政治教师 主持人:陈湘君 中心发言人:杨佳青 主题:开学政治组事务安排 (佳青老师在侃侃而谈)内容:1、专题研究的常态化。2、课题研究每个学科都要有。3、公开课35周岁以下,骨干教师都要有。4、…

  聚集历史核心素养,群策群力,做有温度的研究型教师

  聚集历史核心素养,群策群力,做有温度的研究型教师——关于省教科院专家来我校视察的指导性建议及总结新晃一中历史教研组吴勇寒冬初至,咋暖还寒。2018年1月16、17日,湖南省教科院曹汉庆所长等一行人莅临

  新晃一中历史教研组成员简介集(已完成)

  (注:关注历史组教师,请点击教师个人相片,2017年3月个人简历链接已全部完成,请点击)杨序吉邓运华蒲光平彭敏(备课组长)吴勇(教研组长)杨天旭邓德云(备课组长)杨斌卢芳孙坤梅罗丹(备课组长)张江雨

  2018-2019学年度上期地理教研组计划

  2018-2019学年度第一学期地理教研组计划新晃一中 吴从敏一、指导思想 在高考全面改革及新课程改革的大环境下,以《新晃一中五年发展规划(2015—2019年)》为基础,教务处《2018—2019学年第一学期教学教研工作计划》为指导,秉承 “为学生一生发展导航,为学生终身发展夯基”的办学理念,积极有效开展地理教研组工作。面…

  教学反思——三模试卷分析

  教学目的:通过分析试卷,帮助学生发现问题,为下阶段复习做准备。重点与难点:读图析图提取信息。考试情况分析:全年级 1506班 1511班参考人数 308 54 50平均分 58.71 64.46 52.76及格人数 153 40 9及格率﹪ 49.68 74.07 18.00优秀人数 4 2 0优秀率﹪ 1.30 3.7 0试卷分析:选择题:地理部分1-11题。综合题:地理部分36…

  2018—2019学年度 上学期音乐组工作计划

  2018—2019学年度上学期音乐组工作计划光阴荏苒。新学期已到来,学校各项工作都有序进行。按照学校要求,音乐组每项工作都落实到位。为了更好地完成学期教学任务,为学校发展做出自己的贡献,特制定本计划。一、指导思想根据学校的工作计划要点,结合本学科的特点,以课堂教学改革和师资队伍建设为重点,以提高全组教师…

  2018年下学期音乐组工作计划

  2018年下学期音乐组工作计划新学期已到来,学校各项工作都有序进行,音乐组按照学校要求,每项工作都落实到位。根据学校的工作计划要点,结合本学科的特点,以课堂教学改革和师资队伍建设为重点,以提高全组教师群体专业化水平为目标,继续加强自身修养,努力创新教学、创新学习、创新管理。我们音乐组将继续从创新思路…

  成长路上,让人永恒记忆的一次中外文化交流

  成长路上,让人永恒记忆的一次中外文化交流

  2018年下期第四周晨会恳谈1705吴旻沿2018年9月25日成长路上,让人永恒记忆的一次中外文化交流敬爱的老师、亲爱的同学们:大家早上好!2018年9月14日,期待了大半年的并且跨越了大半个地球的见

  2017级班旗系列

  2017级班旗系列

  1701班班旗涵义:绿色的树叶象征希望;腾飞的凤凰寓意辉煌。1701班全体同学,必将不畏困难,勇于拼搏,成就自我。班级涵义:班旗以橘红色到黄色的渐变色作为底色,就像清晨东方出现颜色。班旗的右上方,那个

  劲牌公司支持新晃一中承办慈善阳光班的历史贡献

  劲牌公司支持新晃一中承办慈善阳光班的历史贡献

  1、2007年,劲牌公司将慈善事业做到湖南,选择湖南最西部的新晃一中作为承办慈善阳光班的学校,与三年后中央把武陵山片区列为扶贫攻坚主战场的战略决策是一致的。2、2009年9月17日,劲牌公司行政总监余

  网校统计
  • 网校荣誉:
  • 网校版本:
  • 网校排名:
  • 季度排名:
  • 网校积分:
  • 季度积分:
  • 运营天数:
  • 总访问量:
  • 本周访问:
  • 今日访问:
  • 注册职工:
  • 注册教师:
  • 注册学生:
  • 注册家长:
  • 文章数量:
  • 图片数量:
  • 视频数量:
  • 资源数量:
  友情链接
  统计代码
  教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
  新晃一中 版权所有中华人民共和国电信经营许可证 京ICP备13002626号-8 湘ICP备14001921号-1
  联系地址:湖南省新晃侗族自治县新晃镇太阳坪路27号
  邮箱:xhyzbgs@163.com
  京公网安备11010502032087
  中国现代教育网 提供技术支持 违法和不良信息举报中心
  Copyright 2006-2018 hhxhyz.30edu.com.cn , All Rights Reserved
  樊城职业教育中心学校 丰城市春波学校 双流县乐创双语幼儿园 剑阁县白龙镇小学校 陕西省洛南县保安镇中心校 桂林学校认真上好暑期安全教育第一课 东湖小学校报第三十六期 海晏县寄宿制民族小学学雷锋活动总结 星 语 心 愿 跟着拼音一起跳舞----转 成功者永远志在成功 10种溺爱方式将断送孩子的未来 【2017003期】我县举办全民象棋 兵乓球比赛 马店小学在县爱国主义读书教育活动讲故事比赛中喜获佳绩 应试教育不改三好评选难除 余江县第二中学 涡阳县犇鑫学校 新民市高级中学 信阳市平桥区信钢学校 廊坊市第十五中学 江西九江育英学校 山东省广饶县第一中学 安徽省界首市回民小学
  手机版 三分赛车 一分赛车 五分PK拾 百盈快3 分分六合彩 三分时时彩 一分时时彩 一分六合彩 五分赛车 三分赛车 华人彩票超速分分彩 国民彩票app平台 新彩宝彩票官网 易迅彩票合买 98彩票登录 名人彩票测速 乐彩网静态论坛 如意彩票网登录 用户登录博易彩票 98彩票官网平台 凤凰彩票娱乐平台官网 新火彩票平台 滴滴彩票怎么样 彩票2元